שסתומים הידראוליים

ברז כדורי אל חוזר VNR צמצם + אלחוזר פורקי לחץ
אובר-סנטרים אלחוזר מפוקד בודד פלדה ברז מחט