אטמים, בוכנות וחלקי בוכנות

אטמים:

 אטם מהיר למוט IGR  אטם מהיר לצילינדר EGR  אטם יחיד
 מנגב קשיח  מוביל ציר בוכנה וצילינדר  אטם כפול DL

בוכנות:

תפוחים לריתוך ראשי בוכנה בוכנות חד/דו כיווניות