עגלות משטחים והרמה

 עגלות משטחים

עגלת משטחים 2.5 טון

עגלת משטחים עם משקל אלקטרוני

עגלת משטחים 2 טון עם משקל אלקטרוני

משטח הרמה

* עגלת הרמה 150 ק"ג
* משטח הרמה 300 ק"ג
* משטח הרמה 500 ק"ג

משטח הרמה


משטח הרמה 350 ק"ג

מזלג הרמה


מזלג הרמה 1000 ק"ג

עגלת משטחים

עגלת משטחים 1500 ק"ג
מזלג הרמה חשמלי

מזלג הרמה 1000 ק"ג חשמלי