מדחסים

 מדחסים עם הנעה ע"י רצועה:
  * מדחס 100 ליטר 2 כ"ס דגם PARTNER 230V
* מדחס 100 ליטר 2 כ"ס דגם ADVANCED 230V
* מדחס 200 ליטר 3 כ"ס דגם PARTNER 230V
* מדחס 200 ליטר 3 כ"ס דגם ADVANCED 230V
* מדחס 200 ליטר 3 כ"ס דגם ADVANCED 400V
* מדחס 300 ליטר 5.5 כ"ס PARTNER 400V
* מדחס 300 ליטר 3 כ"ס MK13 220V
* מדחס 300 ליטר 5.5 כ"ס ADVANCED MK113 400V
* מדחס 300 ליטר 5.5 כ"ס BK 119 400V
* מדחס 2X5.5 כ"ס 500 ליטר 400V כולל מערכת חשמל עם פיקוד אוטומטי
מדחסי אויר ת' BALMA
 * מדחס 25 ליטר 2 כ"ס
* מדחס 50 ליטר 2 כ"ס
* מדחס 100 ליטר 2 כ"ס
* מדחס 200 ליטר 3 כ"ס
* מדחס 300 ליטר 5.5 כ"ס
* מדחס 300 ליטר 7.5 כ"ס
 מדחס כולל מערכת חשמל עם פיקוד אוטומטי

מדחס 2X5.5 מיכל 500 ליטר כולל מערכת חשמל עם פיקוד אוטומטי
 מדחס מנוע בנזין
 
מדחס עם מנוע בנזין 5.5 כ"ס
מדחס נייד עם מנוע בנזין
  מדחס בנזין CH ארה"ב מנוע הונדה
מדחס טייגר ומדחס סופר טייגר

* מדחס טייגר 212 2 כ"ס 25 ליטר
* מדחס סופר טייגר 212 2 כ"ס 50 ליטר
מדחס טייגר LMK250

* מדחס טייגר LMK250 2 ראשים 25 ליטר
* מדחס סופר טייגר LMK250 2 ראשים 50 ליטר